Annonseprisar

Annonseprisar papiravis

 

Alm. plass (pr. spalte-millimeter) kr. 7,20
Tekstside (pr. spalte-millimeter) kr. 9,55
1. side (pr. spalte-millimeter) kr. 10,50
Tittelannonse  1. side kr. 470,-
Serieannonse siste side kr. 420,-
Fargetillegg (pr. spalte-millimeter) kr. 4,15
Prisar for heil- og halvside, ta kontakt med annonseavdelinga.
Alle prisar ovanfor er eks. m.v.a.
Rubrikkannonsar (prisar inkl. m.v.a.)
Tre innrykk u/ bilde (kont. bet.) kr. 80,-
Tre innrykk m/ bilde (kont. bet.) kr. 130,-
Tillegg ved fakturering kr. 50,-
Side 3 (prisar inkl. m.v.a.)
Gratulasjonshelsingar til barn til og med 12 år kr. 50,-
Gratulasjonshelsingar m/ bilde (kont. bet.) kr. 170,-
Gratulasjonshelsingar u/bilde (kont. bet.) kr. 90,-
Takkeannonsar etter åremål (kont. bet.) kr. 195,-
Tillegg ved fakturering kr. 50,-

Avfotografering av annonsar er ikkje tillatt utan avtale med Sykkylvsbladet.
Sykkylvsbladet blir trykt i tabloid-format. Satsflate: 365 x 248 – 5 spalter

Spaltebreidder:

1 spalte: 46,4 mm
2 spalter: 96,8 mm
3 spalter: 147,2 mm
4 spalter: 197,6 mm
5 spalter 248,0 mm

Bestilling av annonser på e-post: annonser@sykkylvsbladet.no
Annonsefrist til onsdagsavis: Måndag kl. 12.00
Annonsefrist til fredagsavis: Onsdag kl. 12.00

Utg.dagar: Onsdag og fredag, sjå også utgåveplan

 

Ta kontakt med annonseavdelinga, tlf. 70 25 48 48
e-post: annonser@sykkylvsbladet.no
eller marknadssjef Åge Eikrem, tlf. 70 25 48 60, mob. tlf. 913 62 197
e-post: aage.eikrem@sykkylvsbladet.no