Gratulasjonsannonsar

Send inn din gratulasjon ved å fylle ut skjema nedanfor. Hugs å skrive inn kontaktinformasjon om deg før du fyller ut ønskja gratulasjonstekst.
For at gratulasjonane ikkje berre skal vere ei intern helsing, vil vi ha med både fornamn og etternamn på den som får helsinga. Vi må ha helsinga seinast kl. 12.00 to dagar før avisa kjem ut.
Gratulasjonshelsing til barn t.o.m. 12 år kr. 50,-. Andre gratulasjonshelsingar kr. 170,- med bilete og kr. 90,- utan bilete.
Prisane gjeld kontant betaling i skranken eller betalt på konto 6559.05.15838 merka «Gratulasjonshelsing».
Ved fakturering kjem eit tillegg på kr. 50,-

Namn til innsendar

Telefonnr.

E-post

Gratulasjonstekst

Bilde