Rubrikkannonsar

Private annonsar for kjøp, sal, til leige osv. Pris kr 80,- inkl. mva. for inntil tre innrykk.
Rubrikkannonse med bilete kr. 130,- inkl. mva for inntil tre innrykk.
Prisen gjeld for kontant betaling i skranken, eller betaling til konto nr. 6559.05.15838 (merka «Rubrikk»)
Ved fakturering kjem eit tillegg på kr. 50,-.
Bestilling seinast kl. 12.00 to dagar før innrykk.

Namn til innsendar

Postnummer/stad

Telefonnr.

E-post

Innrykksdato 1

Innrykksdato 2 (Valfritt)

Innrykksdato 3 (Valfritt)

Tekst